Εργασίες

Line
Για μένα...

Στο χώρο αυτό παρουσιάζω κάποιες από τις ολοκληρωμένες εργασίες μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Πληροφορική στην Εκπαίδευση".

Blended Learning μια εργασία στα πλαίσια του μαθήματος "Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση"
Τα γνωστικά εργαλεία μια απόπειρα προσδιορισμού της έννοιας του γνωστικού εργαλείου στα πλαίσια του μαθήματος "Χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για διδακτικούς σκοπούς"
Συνεργατική Ενεργός Έρευνα μια παρουσίαση σε PowerPoint για την εν λόγο μέθοδο έρευνας στα πλαίσια του μαθήματος "Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική"

Κεντρική | Προσωπικά στοιχεία | Ενδιαφέροντα | Εργασίες | Αγαπημένοι Σύνδεσμοι | Φωτογραφίες

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 07/04/08