Δημήτρης Γλύπτης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου στο Web

Βιογραφικό Σημείωμα

Ονομάζομαι Δημήτρης Γλύπτης, γεννήθηκα στα Καρδάμυλα της Χίου που τέλειωσα εκεί την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μου. Σπούδασα στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ εκπαιδευτικός τεχνολογικής εκπαίδευσης και επειδή ήρθα δεύτερος στη σειρά αποφοίτησης συνέχισα στο Πολυτεχνείο σαν Πολιτικός Μηχανικός. Παράλληλα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σπούδασα Μαθηματικά. Διορίστηκα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ 17 και συνεχίζω σαν μαχόμενος εκπαιδευτικός διορισμένος από το 1994 στο 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας. Στον χώρο μου εκτός από τα μαθήματα τεχνολογικής εκπαίδευσης έχω προσπαθήσει μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης να συνεργαστώ με ομάδες μαθητών και συναδέλφων εκπαιδευτικών γνωρίζοντας ότι το σχολείο πρέπει να είναι μία ποικιλόμορφη πηγή γνώσεων και εμπειριών. Εκτός όμως από τα προγράμματα στα οποία όπως αναφέρθηκα προηγουμένως συμμετείχα, πιστεύοντας ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει και ο ίδιος να βρίσκεται σε μία συνεχή μετεκπαίδευση ,επαγρύπνηση στον τομέα της επιστήμης του και κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες της τεχνολογίας, συμμετείχα σε επιμορφωτικά σεμινάρια κατά καιρούς από τα οποία έλαβα βεβαιώσεις επάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα που παρακολούθησα. Έτσι το Μάιο 1998 παρακολούθησα σεμινάριο 60 ωρών υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ του (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) με θέμα : «Η Διδακτική της Τέχνης» Από 23-11-98 έως 24-2-99 το Πρόγραμμα Τεχνολογικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας 240 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην ΣΕΛΕΤΕ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ του Β΄ Κ.Π.Σ. υπό την αιγίδα ΥΠ.Ε.Π.Θ. Από 23-2-99 έως 5-3-99 το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Υπηρετούντων Εκπαιδευτικών διάρκειας 45 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην ΣΕΛΕΤΕ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ του Β΄ Κ.Π.Σ. υπό την αιγίδα ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τέλος στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» παρακολούθησα από τον Σεπτέμβριο του 2002 το Πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες Στις Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Της Επικοινωνίας» από όπου έλαβα επάρκεια χρήσης στους Η/Υ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι συνεχώς βελτιούμενος και αναγκαστικά εξελισσόμενος: οι θεωρίες της αγωγής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τη δράση των «μεγάλων παιδαγωγών» τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. η επικαιρότητα των θεωριών της αγωγής και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων της αγωγής και της εκπαίδευσης. η σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικού–μαθητή (λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία). η καλλιέργεια συναισθηματικού κλίματος στη σχολική τάξη. οι ιδιαιτερότητες του υπολογιστή ως παραγωγικού εργαλείου, το οποίο δημιούργησε τις συνθήκες για το πέρασμα στη μεταβιομηχανική εποχή με τις γνωστές επιπτώσεις του στην οικονομία, την κοινωνική ζωή και την εκπαίδευση. η χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου και οι δυνατότητες του να δημιουργήσει νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την πολύπλευρη αναβάθμιση και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. η αξιοποίηση ορισμένων αρχών του συμπεριφορισμού κατά τη διαδικασία της μάθησης/διδασκαλίας μέσω του υπολογιστή. η αναγκαιότητα εισαγωγής του υπολογιστή στην εκπαίδευση με στόχο την επιδίωξη επιθυμητών αλλαγών στο σχολείο και την πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών. η αξιοποίηση γνωστών παιδαγωγικών θεωριών στη διαδικασία της μάθησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό λογισμικό. Όλοι αυτοί οι παραπάνω λόγοι με έκαναν να αποφασίσω να ασχοληθώ στο μεταπτυχιακό μου με το θέμα: «Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» πιστεύοντας ότι ο υπολογιστής σαν γνωστικό εργαλείο και οι δυνατότητές του να δημιουργήσει νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, θα μπορούσαν να ευνοήσουν την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με εκτίμηση
Ο Εκπαιδευτικός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤ. ΓΛΥΠΤΗΣ

Βιογραφικό

Εδώ θα βρείτε το βιογραφικό μου σημείωμα