ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΑΣΚΑΛΑ
Line

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τελείωσα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Έδωσα ΑΣΕΠ και διορίστηκα αμέσως.

Έχω δουλέψει σε σχολεία στο Βόλο, στον Ασπρόπυργο, στη Σαλαμίνα, στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Λυκόβρυση και στη Μεταμόρφωση.

Επίσης, είχα αποσπαστεί και στο 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Πειραιά.

Φέτος, εργάζομαι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης και είμαι η υπεύθυνη δασκάλα του Ολοήμερου.

Από το 2007 είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η διπλωματική μου εργασία θα έχει τίτλο: "Ατμοσφαιρικός αέρας: Πηγή ζωής".

Κεντρική | Προσωπικά στοιχεία | Επαγγελματικά | Αγαπημένα |  Ενδιαφέροντα |Φωτογραφίες

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 01/12/08