Εργασίες


 

                                                        Εδώ θα βρείτε κάποιες από τις  εργασίες μου!

                Οι εργασίες αυτές είναι απλές εφαρμογές στα προγράμματα που έμαθα στα "Μήλα των εσπερίδων" και δεν βασίζονται σε        π                                        κάποια παιδαγωγική θεωρία, οπότε και δεν προτείνονται για εφαρμογή στη σχολική τάξη.

                                                 

                                                                  Εξάσκηση στην προπαίδεια (MMB)

                                                  Οι σημαίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MMB)

                                       Παιχνίδι στο χάρτη με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Visual Basic)