ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ                                                                            

             Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής     (Ευρωπαϊκό)     (5η τάξη 3ου Δημ.Σχ.Παλλήνης)

             Γιορτή Πολυτεχνείου      (4η τάξη 8ου Δημ.Σχ.Ν.Ιωνίας)                  

             Γιορτή 25ης Μαρτίου      (6η τάξη 3ου Δημ.Σχ.Παλλήνης)

 

 

             ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

             Ο Χρυσός Λόγος    (Η ιστορία του "φ" του εκπληκτικότερου αριθμού)

             Post modern technology :  PowerPoint - Word

             Τηλεδιάσκεψη

             ModellingSpace:  PowerPoint - Word