Προσωπικά  στοιχεία

              Animations - blue zig-zags

 

   

 

    home

    προσ. στοιχεία

    εργασίες

    αγπημένα  

    ενδιαφέροντα

    φωτογραφίες   

                      

   

       Γεννήθηκα  και  μεγάλωσα  στη  Λάρισα. Είμαι     απόφοιτος της φιλοσοφικής  σχολής  του αριστοτελείου   πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  Κατά  τη διάρκεια  των σπουδών  μου  παρακολούθησα  αρκετά σεμινάρια τα  οποία  οργάνωνε  η σχολή  μου  και αφορούσαν  κυρίως  ιστορικά,  γλωσσικά  και αρχαιολογικά  θέματα . Μετά  το πέρας  των σπουδών  μου  εργάστηκα  για  δύο  χρόνια  σε  ιδιωτικό σχολείο  της  πόλης μου απ' όπου άρχισα να  εξοικειώνομαι με  τη διαδικασία  της  διδασκαλίας. Τα τελευταία  δύο   χρόνια  είμαι   μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  στο παιδαγωγικό τμήμα  Αθηνών στο τμήμα  "Πληροφορική  στην εκπαίδευση"