Μιχάλης Κοντογιάννης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου στο Web

Εργασίες

Βιβλία

Σχολική Ενσωμάτωση των Αμ.Ε.Α. Η στάση των εκπαιδευτικών. Έννοιες και ορισμοί. Θεωρητική Θεμελίωση. Περιγραφική έρευνα. (Εξώφυλλο)

Θεωρίες Μάθησης. Κριτικός σχολιασμός στην σχολική πράξη. (Εξώφυλλο)

Η συμβουλευτική στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας. (Εξώφυλλο)

Εργασίες Μ.Π.Σ. "Πληροφορική στην Εκπαίδευση"

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Αρχείο)

Ψηφιακή εγκληματικότητα (Αρχείο)

Logo

(Αρχείο)

Access

(Αρχείο)