.

Ο μεγάλος δάσκαλος της ζωής μου, ο πατέρας μου.