Μαρία Μαυροπούλου                                     Κατερίνα Σφύρλα Χριστίνα Καρακώστα

φοιτήτριες Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών