Ο ασήμαντος δάσκαλος λέει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο ανώτερος δάσκαλος αποδεικνύει. Ο σπουδαίος δάσκαλος εμπνέει.

                               William Arthur Ward